Med antagningsstatistik från tidigare år kan du få en ungefärlig uppfattning om vilken antagningspoäng som krävs för att komma in.

Vi har antagningsstatistik i två olika varianter.

Antagningsstatistik i Hitta och jämför utbildningar

När du har gjort en sökning i Hitta och jämför utbildningar får du upp en träfflista. Klicka först på den specifika utbildning du är intresserad av så att du ser en beskrivning av den. Klicka sedan på länken antagningsstatistik i beskrivningen av utbildningen. 

 


Där kan du se vilken antagningspoäng som krävdes för att komma in tidigare terminer. Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. Statistiken är hämtad från urval 2.

Hitta och jämför utbildningar

Antagningsstatistik på Uhr.se

På Uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram:

  • Hur många som sökte en specifik utbildning en viss termin.
  • Hur många som kom in på en specifik utbildning.
  • Vilket som var den lägsta antagningspoängen (jämförelsetal) som krävdes till en viss utbildning för att bli antagen.

Antagningsstatistik på Uhr.se

Antagningspoängen är inte samma varje år

Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin.

Det kan sluta på lägre antagningspoäng

Det kan vara så att den slutgiltiga antagningspoängen för en viss utbildning är lägre än den som står i antagningsstatistiken. Det beror på att det är universiteten och högskolorna själva som sköter reservantagningen efter det andra urvalet.

 

 

Sidan uppdaterades 2021-11-10