För att kunna studera på högskolan behöver du bland annat ha vissa förkunskaper (behörighet).

Grundläggande behörighet

För att kunna studera på högskolan behöver du ha grundläggande behörighet. Den kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, gymnasieexamen, komvux eller folkhögskola.

Särskild behörighet

Till de flesta utbildningar behöver du särskild behörighet som skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Det innebär oftast att du ska ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser.

Komplettera

Om du inte är behörig kan du komplettera. De vanligaste sätten att komplettera är genom komvux (kommunal vuxenutbildning) eller folkhögskolestudier.

Behörighet

Urval

När det är fler behöriga som söker till en utbildning än det finns platser görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Beroende på om du har betyg från gymnasiet, har kompletterat, gjort högskoleprovet eller läst på folkhögskola placeras du i olika urvalsgrupper. Du konkurrerar om utbildningsplatserna med de andra i din urvalsgrupp.

Måste man vara svensk medborgare?

Du behöver inte vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att få läsa på svensk högskola.

För att slippa betala studieavgifter måste du uppfylla något av dessa krav:

  • Vara medborgare i EU-land, EES-land eller Schweiz
  • Ha permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd (ej på grund av studier) i Sverige.

Det finns fler undantag, du kan läsa mer om dem på Antagning.se.

Anmälnings- och studieavgifter, Antagning.se

Finns det någon åldersgräns?

Det finns ingen övre åldersgräns för att få läsa på högskolan. Däremot minskar dina möjligheter att få studiemedel från och med det år du fyller 51 år.

Åldersgränser för studiemedel, på CSN:s webbplats

 

Sidan uppdaterades 2022-03-08