ACCEPTANCE

Här finns frågor och facit från det högskoleprov som skrevs den 7 maj 2022. Provresultat kan vanligtvis hämtas drygt en månad efter provtillfället.

Högskoleprovet 7 maj 2022

Under högskoleprovet den 7 maj 2022 var provpass 2 utprövningspass och räknas därför inte. Alla provskrivare fick samma version av provet.

Tillgänglighet

Provfrågorna och facit till detta prov publiceras som pdf-filer. Filerna är ännu ej fullt tillgängliggjorda.provpass-2-kvant.pdf

Du som har en grav synskada kan beställa ett övningsprov i punktskrift eller i Daisyformat från din provanordnande högskola. 

Högskoleprovet för dig med synskada

Provfrågor

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 1 kvantitativ del (pdf)

Provpass 3 verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 4 kvantitativ del (pdf)

Provpass 5 verbal del utan ELF (pdf)

Facit

Facit

Källor

Källförteckning (pdf)

Normeringstabeller

Normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2023-04-03