Provfrågor från den 21 oktober 2018 publiceras här under dagen den 22 oktober. Facit publiceras den 24 oktober och provresultat meddelas provskrivare den 27 november.

Höstens högskoleprov den 21 oktober 2018

På eftermiddagen den 22 oktober publiceras här frågorna på det senaste högskoleprovet. Facit publiceras den 24 oktober. Den 27 november 2018 får provskrivare sina resultat och samma dag publiceras även normeringstabeller.

 

 

 

 

 

 

 

Vårens högskoleprov den 14 april 2018

För att motverka fusk använde Universitets- och högskolerådet (UHR) flera versioner av högskoleprovet den 14 april. Alla versionerna innehåller samma frågor, men i olika ordning. Nu kan du hitta din version via rullisten längst ned på denna sida. För att navigera rätt i sökfunktionen behöver du veta i vilken provlokal du skrev provet den 14 april.

Hitta rätt information i sökfunktionen

För att komma till dina frågor från vårens högskoleprov den 14 april behöver du välja rätt information i fyra olika steg.

  1. Först väljer du det län som du har skrivit provet i, exempelvis Stockholms län.
  2. Sedan väljer du ort, exempelvis Bromma.
  3. Därefter fyller du i var du har skrivit provet (provställe), exempelvis Blackebergs gymnasium.
  4. Sist väljer du i vilken lokal du skrev provet, exempelvis Klassrum A505.
Sidan uppdaterades 2018-10-22