ACCEPTANCE

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan försöka anpassa provsituationen för dig och dina behov.

För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mätutrustning. Är du till exempel rullstolsburen, har en hörselskada eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan speciella arrangemang tillgodoses i vissa fall. Det kan handla om en skrivsal på markplan, möjlighet att sitta nära provansvarig eller sitta avskilt från andra. Universitetet eller högskolan försöker, i möjligaste mån, att ordna de anpassningar som är nödvändiga.

Observera att det inte är säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. 

Kontakta provanordnaren och ladda upp intyg i tid

Det är viktigt att du kontaktar det universitet eller den högskola du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag.

Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Du som har dyslexi eller synskada (svag eller grav synskada) kan få skriva ett anpassat högskoleprov. Du får längre tid på dig. Ditt intyg ska du ladda upp på ditt konto när du anmäler dig, senast sista anmälningsdag.

Sidan uppdaterades 2021-12-01