Här hittar du bland annat frågor och svar om hur du anmäler och förbereder dig inför högskoleprovet och när du får ditt resultat.

Anmälan och betalning

Anmälan till höstens högskoleprov den 23 oktober öppnar den 16 augusti kl. 08.00 och stänger den 23 augusti kl. 24.00

För att få skriva provet ska du:   

 • fylla minst 18 år under 2022
 • eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och gå andra året.

Regeringen tog beslut om denna åldersbegränsning redan 2018 och ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.

Information om anmälan till högskoleprovet och provorter

Hur vet jag att min anmälan och/eller betalning har gått igenom?

Du som anmält dig via Hogskoleprov.nu:

När betalningen har överförts skickas en bekräftelse till den e-post du har registrerat på ditt anmälningskonto. Betalningsbekräftelsen är en kvittens på att du är anmäld och har betalt. Om du inte får bekräftelsen, kontrollera din mapp för skräppost och att du har rätt e-post angiven i ditt konto på Hogskoleprov.nu.

Du som är under 18 år och fick information om intresseanmälan, har börjat gymnasiet före 16 års ålder och går andra året på gymnasiet:

Du får ett bekräftelsemejl när du fyllt i webbformuläret för intresseanmälan. (När du anmäler dig via Hogskoleprov.nu får du information om ett webbformulär bara om det är aktuellt för dig)

Information om betalning kommer så snart UHR har kontrollerat de uppgifter du har lämnat. Det kan ta upp till en vecka efter det att du lämnade din intresseanmälan.

Om du har skyddad identitet:

Efter att du anmält dig till den särskilda e-postadressen kommer en bekräftelse på din anmälan. Svaret kan dröja något.

Information om betalning kommer så snart UHR har kontrollerat de uppgifter du har lämnat. Det kan ta upp till en vecka efter det att du lämnade din intresseanmälan.

Avgiften har dragits flera gånger från mitt konto. Hur får jag tillbaka det som jag betalat för mycket?

Betalningssystemet kontrollerar varje dag att betalningen har blivit korrekt. UHR betalar senare tillbaka det överskjutande beloppet. UHR återkommer med information om när återbetalningarna börjar. 

Vad ska jag göra om jag har bytt namn efter det att jag har gjort min anmälan till högskoleprovet?

Om du har gjort ett namnbyte efter det att du gjorde din anmälan behöver du uppdatera ditt anmälningskonto. Gå in på dina sidor – Mitt konto på Hogskoleprov.nu och välj Hämta uppgifterna igen så uppdateras ditt konto. Observera att om du gör din uppdatering senare (veckan innan provet) måste du även kontakta UHR på registrator@uhr.se och meddela att du uppdaterat ditt konto.

Jag missade att anmäla mig, kan jag göra en anmälan i efterhand?

Nej, det går inte att anmäla sig till högskoleprovet efter det att anmälan har stängt.

Jag missade att skicka in mitt intyg om dyslexi, kan jag skicka in det i efterhand?

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig. Intyg som laddas upp efter sista anmälningsdag godkänns inte. Det är många som vill skriva högskoleprovet och för att det ska finnas tillräckligt många lokaler, prov och personal som kan arbeta på provdagen startar förberedelserna inför provdagen så snart anmälan stängt.

Kallelse och provdatum

När får jag min kallelse?

Drygt en vecka före provdagen kan du se din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu (under fliken Kallelse). Kallelsen skickas även ut till den e-postadress du har angett på ditt konto.

Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.

Om du inte kan se kallelsen när du loggar in på ditt konto på Hogskoleprov.nu, kontakta det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Kan jag avanmäla mig och få pengarna tillbaka?

Nej, du kan inte avanmäla dig och få tillbaka pengarna.

När ges högskoleprovet 2022?

Högskoleprovet ges normalt två gånger per år, på en lördag varje vår och på en söndag varje höst.

Anmälan till höstens högskoleprov den 23 oktober öppnar den 16 augusti kl. 08.00 och stänger den 23 augusti kl. 24.00

Smittspridning och åtgärder

Hur kontrollerar ni så att ingen kommer sjuk till provet?

Varje provdeltagare har ett eget personligt ansvar att följa smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens råd. UHR och de universitet och högskolor som genomför provet informerar provdeltagare inför och under provet om förutsättningarna för att göra högskoleprovet ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer om corona och smittskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Får jag tillbaka anmälningsavgiften om jag inte kommer till provet på grund av att jag är sjuk, har symtom på covid-19 eller bor med någon som är sjuk i covid-19?

Nej, anmälningsavgiften till högskoleprovet betalas inte tillbaka vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. 

Vad gäller nu när det gäller smittspridning och högskoleprovet?

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om man är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Ovaccinerade bör vara särskilt försiktiga och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Kan jag använda munskydd?

Ja, det är tillåtet att bära munskydd under provdagen. Om du använder munskydd måste du ta av det vid legitimationskontrollerna. 

Kan provet ställas in? Får jag tillbaka anmälningsavgiften?

Om smittspridningen av coronaviruset ökar markant regionalt eller lokalt kan UHR i samråd med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och universitetet eller högskolan fatta beslut om att provet behöver ställas in på en eller flera provorter. Skulle provet ställas in återkommer UHR eller din provanordnare med information till dig som berörs, kontrollera därför din e-post inför provet.

Vad finns det för rättsliga grunder om provet ställs in?

Om UHR beslutar att ställa in ett högskoleprov har det stöd i högskoleförordningen. Våren 2020 var första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställdes in.

Högskoleförordningen (1993:100) (7 Kap. Urval – högskoleprovet, §§ 20 och 22)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3 (§§ 3, 15 och 26-27)

Hur gör jag som är utomlands och ska resa till Sverige för att göra högskoleprovet?

Planera i god tid och följ noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndighetens information om krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare

Provdagen

Hur fungerar anpassat prov, till exempel för personer med funktionsnedsättning?

Du hittar mer information här:

Information om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Information om högskoleprovet för dig med synskada

Information om högskoleprovet för dyslektiker

Hur säkerställer ni att ingen fuskar?

Hanteringen innan, under och efter provdagen är densamma vid alla provtillfällen. UHR och provanordnarna arbetar aktivt för att förhindra fusk.

Läs mer om fusk på högskoleprovet

Hur går id-kontrollen till under provet?

Du måste legitimera dig för att få skriva provet. Id-kontroll sker flera gånger under provdagen, så du måste ha med dig giltig legitimation. Det är inte möjligt att legitimera sig med elektronisk legitimation.

Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen.

Om du använder munskydd måste du ta av dig det helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll munskyddet i handen under tiden.

Följande identitetshandlingar är godkända:

 • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)
 • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat samt har text på engelska, franska eller spanska.

Om du är medborgare i Finland, Norge, Danmark eller Island och skriver provet i det landet, så kan du använda landets körkort som legitimation.

Vilka hjälpmedel får jag ha med mig under provet?

Du får ta med dig följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Rak linjal med markeringar endast för tum, cm och mm
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information är inte tillåtna. Smarta klockor (smart watches) är inte tillåtna.

Du får inte heller äta eller dricka under själva provpassen, men det går förstås bra under rasterna.

Facit, rättning, normering och antagning

När kan man se provfrågorna och facit?

Provfrågorna från högskoleprovet den 7 maj är publicerade. Facit publiceras den 11 maj.

Provfrågorna och facit från högskoleprovet den 12 mars är publicerade.

Frågor och facit på högskoleprovet

När kommer resultatet från högskoleprovet?

På eftermiddagen drygt en månad efter provdagen kan provdeltagare se sina provresultat på sitt anmälningskonto. Om du skrev högskoleprovet den 12 mars kan du hämta ditt resultat via ditt konto på anmälningssidan Hogskoleprov.nu. Om du skrev provet den 7 maj kan du hämta ditt resultat från den 21 juni, vid lunchtid.

Hämta resultat på högskoleprovet

När kommer normeringstabellerna?

På eftermiddagen drygt en månad efter provdagen publicerar UHR normeringstabellerna för högskoleprovet det senaste provtillfället.

Om rättning och normering

Tidigare normeringstabeller

När är det viktigt att ha ett resultat från högskoleprovet?

För den som vill komma in på populära högskoleutbildningar med konkurrens om platserna är högskoleprovet ett sätt att ingå i två urvalsgrupper. Till de flesta program och kurser är det ingen konkurrens, vilket innebär att alla som söker och har rätt behörighet, till exempel genom gymnasiebetyg, antas.

Du kan kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola för stöd när det gäller studier.

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se

Hur fungerar den förlängda giltighetstiden för resultat från högskoleprovet?

Regeringen har förlängt giltighetstiden på högskoleprovsresultat från 5 år till 8 år. Ett provresultat är nu giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Det är ditt bästa provresultat från de senaste åtta åren som gäller när du söker till utbildningar på universitet och högskolor. Om du är osäker kan du kontrollera om du har ett giltigt resultat på ditt konto för anmälan på Hogskoleprov.nu.

Förlängd giltighetstid från 10 september 2020

Högskoleprov gjort tidigast: Gäller för anmälan till:
Vt 2013 Ht 2021
Ht 2013 Vt 2022
Vt 2014 Ht 2022
Ht 2014 Vt 2023
Vt 2015 Ht 2023
Ht 2015 Vt 2024
Vt 2016 Ht 2024
Ht 2016 Vt 2025
Vt 2017 Ht 2025
Ht 2017 Vt 2026
Vt 2018 Ht 2026


Läs mer om beslutet att förlänga giltighetstiden på regeringens webbplats

Vad händer med normeringen av resultatet av ett begränsat högskoleprov?

Att resultatet blir jämförbart över tid kontrolleras genom olika vetenskapliga metoder. Ingen grupp blir vare sig gynnad eller missgynnad, oavsett när den skriver provet.

Här hittar du information om rättning och normering av högskoleprovet

Hur kan jag förbereda mig inför högskoleprovet?

Om du ska skriva högskoleprovet finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva gratis på tidigare prov, träna på matematik och läsa mycket.

Läs noga igenom kallelsen och kontrollera även att du har en godkänd legitimation som stämmer med de uppgifter du angav vid anmälan. Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen.

Tips inför provdagen

Öva på tidigare prov

Så fungerar provdagen

 

Hjälpa till med högskoleprovet

Jag vill jobba under högskoleprovet, hur gör jag?

Om du är intresserad av att jobba under ett högskoleprov kan du i god tid kontakta det eller de universitet och högskolor som anställer provpersonal på den ort där du är intresserad av att arbeta. Under ett högskoleprov finns det exempelvis behov av provledare och provassistenter.

Här hittar du kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Jag vill erbjuda lokaler till högskoleprovet, hur gör jag?

UHR och de universitet och högskolor som sköter hanteringen av bokningar av provlokaler får olika erbjudanden om provlokaler, vilket är positivt. Flera kriterier behöver vara uppfyllda för att en lokal ska fungera under ett högskoleprov. Provlokalerna ska till exempel:

 • ha fullgod belysning,
 • ha fullgod ventilation,
 • ge provdeltagarna fullgott skrivutrymme,
 • möjliggöra placering av provdeltagarna så att de inte kan ta del av varandras prov.

Du är välkommen att höra av dig i god tid inför höstens högskoleprov om du har lokaler att erbjuda.

Kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Vem ansvarar för högskoleprovet?

Ansvaret för högskoleprovet delas normalt mellan UHR och provanordnarna som består av 21 universitet och högskolor. Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor som fördelas mellan UHR (180 kronor) och provanordnarna (270 kronor).

 • UHR tar fram och utvecklar provet, distribuerar det till provanordnarna, analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.

 • Regeringen beslutade hösten 2020 att tillfälligt flytta ansvaret för provets genomförande från de 21 provanordnarna till UHR och tillsatte samtidigt en nationell samordnare. Det innebär att UHR ansvarar för att genomföra högskoleprovet hösten 2020, våren och hösten 2021.

 • Universitet och högskolor ska bistå UHR med att genomföra provet, bland annat genom att ordna provlokaler och att anställa provvakter. De ansvarar också för inplacering av skrivande i lokaler, utskick av kallelser till de anmälda med mera.

Högskoleförordning (1993:100) på riksdagens.se, 7 kap. Tillträde till utbildningen

Provanordnare och provorter

Hur kontaktar jag UHR?

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor som rör genomförandet av högskoleprovet.

Telefon: 010-174 07 05

E-post: registrator@uhr.se

Sidan uppdaterades 2022-06-23

Om du inte hittar din fråga

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor om högskoleprovet.

Telefon: 010-174 07 05

E-post: registrator@uhr.se