Högskoleprovet tar hela dagen. Här hittar du schema och vilka delproven är. För att undvika smittspridning av coronaviruset kan inpassering och legitimationskontroller ta längre tid än vanligt. Tänk därför på att komma i god tid, visa hänsyn och ha tålamod samt noga följa provpersonalens anvisningar.

Kallelse veckan före provet

En kallelse skickas ut via e-post till alla som är anmälda till ett högskoleprov veckan före provet äger rum. Då kan du även hämta din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu. Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.   

Om du som är anmäld inte ser din kallelse när du loggar in på ditt konto ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Giltig legitimation och id-kort

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig och din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. Därför måste du ha en giltig legitimation med dig. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen.

Följande identitetshandlingar är godkända:

 • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)
 • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat samt har text på engelska, franska eller spanska.

För medborgare i Finland, Norge, Danmark och Island utan svenskt personnummer kan, i det fall provet genomförs i något av de angivna länderna, även landets körkort med aktuell giltighetstid användas som legitimation.

Schema för dagen

08.10–08.30 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering
08.30-09.00 Introduktion 

09.00–09.55 Provpass 1 -
09.55-10.05  Legitimationskontroll
10.05–10.25 Rast
10.25-10.30  Introduktion, provpass 2
10.30–11.25 Provpass 2
11.25- 11.35 Legitimationskontroll

11.35–11.55 Rast
11.55-12.00  Introduktion, provpass 3
12.00–12.55 Provpass 3
12.55-13.05  Legitimationskontroll

13.05–13.55 Lunch
13.55-14.00 Introduktion, provpass 4
14.00–14.55 Provpass 4
14.55- 15.05 Legitimationskontroll

15.05–15.25 Rast
15.25-15.30 Introduktion, provpass 5
15.30–16.25 Provpass 5 -
16.25-16.35  Legitimationskontroll

16.35–16.40 Information till provdeltagare

Provdagen är ca 8 timmar och 30 minuter, varav effektiv provtid är 4 timmar och 35 minuter. Det totala antalet uppgifter är 160.

Dyslektiker som ska skriva det anpassade provet har ett särskilt schema. 

Högskoleprovet för dyslektiker

Fem provpass

Högskoleprovet är indelat i fem provpass. Varje pass är 55 minuter långt. Du kommer att skriva två kvantitativa provpass, två verbala provpass och ett utprövningspass. Ingen vet i förväg i vilken ordning passen kommer.

Kvantitativt provpass

Varje kvantitativt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:

 • XYZ, matematisk problemlösning: 12 uppgifter
 • KVA, kvantitativa jämförelser: 10 uppgifter
 • NOG, kvantitativa resonemang: 6 uppgifter
 • DTK, diagram, tabeller och kartor: 12 uppgifter

Verbalt provpass

Varje verbalt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:

 • ORD, ordförståelse: 10 uppgifter
 • LÄS, svensk läsförståelse: 10 uppgifter
 • MEK, meningskomplettering: 10 uppgifter
 • ELF, engelsk läsförståelse: 10 uppgifter

Utprövningspass

Det femte provpasset är ett så kallat utprövningspass med nya uppgifter som ska testas inför kommande prov. De som skapar frågorna till högskoleprovet får då reda på hur bra eller dåligt provuppgifterna fungerar i praktiken.

Ingen vet i förväg vilka typer av uppgifter som det femte provpasset består av. Du får inget resultat från utprövningspasset. Du får inte i förväg veta vilket pass som är utprövningspass.

Svarshäften

I början av provdagen informerar provledaren om hur provet går till och vilka regler som gäller. Sedan får du ett svarshäfte där du ska fylla i personuppgifter och utbildningsbakgrund. I svarshäftet finns olika svarsblanketter för varje provpass. Blanketterna samlas in efter varje provpass. Dina svar ska föras in på blanketten inom provtiden.

Hösten 2019 togs det personliga kontrollpappret bort. Anledningen är att provdeltagare av misstag svarat på kontrollpappret istället för i svarshäftet.

Rätt sätt att fylla i personnummer eller födelsenummer i svarshäftet

Om du har svenskt personnummer ska du i svarshäftet skriva in år, månad, dag och de fyra sista siffrorna samt fylla i markeringar under varje siffra i personnumret.

Om du saknar svenskt personnummer så ska du i svarshäftet skriva in år, månad och dag när du är född samt fylla i markeringar under varje siffra i födelsedatumet. Det är på samma rader som för personnummer men de fyra sista ska lämnas tomma. Sedan gör du en markering i rutan ”Markera i denna ruta om du saknar svenskt personnummer”.

Du måste också komma ihåg ditt svarshäftesnummer om du vill få ut ditt högskoleprovsresultat.

Kom ihåg att den legitimation du använder på provdagen är den som gäller.

Facit publiceras under eftermiddagen den första onsdagen efter att provet har skrivits.

Hjälpmedel under provet

Du får ta med dig följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Vanlig rak linjal med markeringar för tum, cm och mm
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information är inte tillåtna.

Kom i god tid och följ provpersonalens instruktioner

Du får bara skriva i den provlokal du har blivit kallad till. Kom i tid eftersom du inte blir insläppt i lokalen efter det att provet har startat. Du får inte lämna provlokalen under pågående provtid. Om du lämnar lokalen i alla fall, räknas resultatet från det provpasset bort.

Har du en funktionsnedsättning eller diabetes?

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov.

Det är viktigt att du kontaktar det universitet/högskola du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag. För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mätutrustning.

Fusk polisanmäls

Om du fuskar eller bryter mot de regler som finns skriver din provledare en anmärkningslapp. Provledaren ska berätta för dig att du har fått en anmärkning och du har även rätt att läsa det hen har skrivit.

Om du till exempel fortsätter att skriva efter provtidens slut, räknas resultatet från det provpasset bort. Den som fuskar riskerar att stängas av från högskoleprovet under två år.

Om du använder otillåtna hjälpmedel eller fuskar på något annat sätt, får du hela ditt provresultat ogiltigförklarat. Du kan också bli polisanmäld och avstängd från att göra provet under två år. Inget hjälpmedel får vara sådant att det kan lagra, innehålla eller inhämta information.

Om du låter någon annan skriva högskoleprovet åt dig, så gör ni er båda två skyldiga till osant intygande. Det är ett åtalbart brott som polisanmäls och som kan resultera i avstängning från att genomföra provet under två år. Vid misstanke kan efterhandskontroll av identitet genomföras i form av handstilsundersökning.

Ser du som provdeltagare någonting misstänkt under provdagen, prata med provledaren eller be att få komma i kontakt med huvudprovledaren för att berätta vad du har sett.

Tips under provdagen

Det är viktigt att lyssna på provledarens anvisningar under provdagen. Läs noggrant igenom de instruktioner som finns på första sidan av provhäftena.

Här får du tips på sådant som du kan tänka på när du gör provet.

 • Läs noga igenom uppgifter, svarsförslag och övrig information.
 • Fastna inte på uppgifter som verkar svåra att lösa, gå hellre tillbaka till dem.
 • Våga gissa! Du får inga minuspoäng om du svarar fel.
 • Kolla att du har markerat i rätt ruta i svarshäftet, speciellt om du hoppat över uppgifter.
 • Det kan hjälpa att anteckna nyckelord i provhäftet. Observera att du inte får anteckna i svarshäftet.
 • Bry dig inte om de andra i salen utan koncentrera dig på dina lösningar.
 • Om du har tid kvar — kontrollera att du har svarat på alla frågor.
 • Ät och koppla av under rasterna och lunchen, så att du orkar hela dagen. Du får inte äta och dricka under provpassen.
Sidan uppdaterades 2022-04-27

Tips för provdagen

 • Läs instruktionerna noga.
 • Disponera tiden väl. Fastna inte vid svåra uppgifter.
 • Våga gissa, du kan inte få minuspoäng.
 • Var noggrann när du markerar svaren.
 • Anteckna gärna i provhäftet.
 • Svarshäftet måste fyllas i inom provtiden.
 • Ta det lugnt och koncentrera dig på ditt prov.
 • Koppla av under rasterna och ät en ordentlig lunch.