ACCEPTANCE

I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina. Alla universitet har tillstånd att utfärda forskarexamen.

År 2017 hade totalt 34 högskolor och universitet tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns det fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi.

Universitet och högskolor med generell examensrätt

Alla universitet, samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har generella examenstillstånd och kan därmed i princip utfärda forskarexamen i vilket ämne de önskar. För konstnärliga examina krävs emellertid särskilda tillstånd. År 2017 hade fyra universitet och högskolor ett sådant tillstånd - Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Stockholms konstnärliga högskola.

Universitet och högskolor med specifika examenstillstånd

För att få information om högskolor/universitet som fått tillstånd inom särskilda ämnesområden se UKÄs webbplats.

Mer information om forskarstudier och forskning

Vill du ha fördjupad information om utbildning på forskarnivå se UKÄs webbplats. UKÄ har i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering som nu även omfattar forskning.

UKÄ

Vetenskapsrådet har också information om svensk forskning och utveckling. De ger bland annat ut en återkommande rapport i form av en forskningsbarometer.

Vetenskapsrådet

Sidan uppdaterades 2021-09-22