Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och du som deltar i en praktik får erfarenhet och kompetens för att kunna arbeta med utvecklingssamarbete, både på hemmaplan och i internationella organisationer.

Vad innebär Praktikantprogrammet för dig som deltar?

Ett utbyte inom Praktikantprogrammet ger dig meriterande internationell erfarenhet. Du får chans att öka förståelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra kulturer. Du knyter nya kontakter och deltar i ett ömsesidigt utbyte där du lär dig samtidigt som du får chans att dela med dig av dina kunskaper på din praktikplats.

Praktiken sker dels 4 månader i ett låg- eller medelinkomstland samt 1 månad i Sverige hos sändande organisation. Du får alltså chans att knyta kontakter med organisationer både i Sverige och utomlands.

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte ska du:

 • Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet.
 • Fylla minst 20 år det år som du påbörjar din praktikperiod.
 • Vara svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan.
 • Inte vara eller tidigare ha varit anställd av den projektägande eller sändande organisationen. Undantag kan göras för kortare visstidsanställningar om en förfrågan ställs till oss på Universitets- och högskolerådet.

Vilka organisationer erbjuder praktikplatser 2022/2023?

Direktförmedlande organisationer:

 • Olof Palmes internationella Center
 • Union to Union

Vidareförmedlande organisationer:

ForumCiv och Svenska missionsrådet erbjuder praktikplatser hos organisationerna som listas under

 • ForumCiv
  • Framtidsjorden
  • Gambiagrupperna
  • Latinamerikagrupperna
  • LSU, Sverige, Ungdomsorganisationer
  • PeaceWorks Sweden
  • Praktisk Solidaritet
  • Svalorna Indien/Bangladesh
  • Svalorna Latinamerika
  • Svenska FN-förbundet
 • Svenska missionsrådet
  • EFK, Evangeliska Frikyrkan
  • EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen
  • Läkarmissionen
  • PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Vilka organisationer erbjuder praktikplatser 2021/22?

Direktförmedlande organisationer:

 • Olof Palmes internationella Center
 • Union to Union

Vidareförmedlande organisationer:

ForumCiv och Svenska missionsrådet erbjuder praktikplatser hos organisationerna som listas under

 • ForumCiv
  • Centralasiengrupperna
  • Chin Development & Research Society
  • Framtidsjorden
  • Gambiagrupperna
  • Latinamerikagrupperna
  • PeaceWorks Sweden
  • Praktisk Solidaritet
  • Svalorna Indien Bangladesh
  • Svalorna Latinamerika
  • Svenska FN-förbundet
  • Synskadades Riksförbund
 • Svenska missionsrådet
  • EFK, Evangeliska Frikyrkan
  • EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
  • PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Hur söker man?

Du vänder dig direkt till de organisationer som fått beviljade medel för att erbjuda praktikplatser genom Praktikantprogrammet. Många organisationer annonserar sina praktikplatser på globalportalens platsbank.

Globalportalens platsbank

Stipendiebelopp

Vänd dig till den organisation du är intresserad av för att få veta mer. Ingen deltagaravgift tas ut av dig för att delta i programmet.

Praktisera med funktionsnedsättning

Om du behöver extra hjälpmedel i någon form för att kunna åka iväg på praktiken har du möjlighet att få bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Prata med den ansvarige vid den organisation som förmedlat din praktikplats för att få mer information.

Sidan uppdaterades 2022-10-21